PROJECTEN IN DE STEIGERS

Jong & Oud ontmoeten elkaar – Welzijn in Reel
Reel wordt steeds meer uitgebouwd tot een activiteitencentrum voor Jong & Oud, met vaste openingstijden en een samenhangend welzijnsaanbod.

Ik word 18 en heb mijn financiën op orde: Project Jongeren & Geld
Met het project Jongeren & Geld willen wij jongeren en hun ouders bereiken en op een speelse manier met hen in gesprek gaan over financiële vaardigheden. Met het doel dat jongeren op hun 18e financieel zelfredzaam zijn.

Contactpersoon:
Agnes van den Bosch
agnes.vandenbosch@centram.nl
M 06 14956343

Week van de eenzaamheid (22 september tot en met 1 oktober)
Dit project is een uitkomst van de winteractie ‘ Eenzaamheid’ . Bewoners, professionals en beleidsmakers worden hierbij betrokken met het doel kennis en kunde over eenzaamheid te bevorderen. In combinatie met de uitvoering van verbindende acties.

Buurtonderzoek Rondkomen (met een klein budget) in de Nieuwmarktbuurt
Op basis van signalen uit het Pluspunt wordt met enkele sleutelfiguren in de buurt een verkenning gedaan over de financiële knelpunten bij de bewoners op de Nieuwmarkt. Op basis van de informatie die hieruit naar voren komt wordt besloten of hier een project uit zal volgen.

Contactpersonen:
Dian Mekkes
dian.mekkes@centram.nl

M 06 47023554

Agnes van den Bosch
agnes.vandenbosch@centram.nl

M 06 14956343

© Copyright 2016 Sociaal Wijkteams