Nieuws

Een korte terugblik

Maandag 21 maart j.l. stonden wij van het Sociaal Wijkteam op het Haarlemmerplein en op het Sluisje op de Haarlemmerstraat met de straatactie: Eenzaamheid, wat doe je eraan?

We stelden de volgende vragen aan allerlei voorbijgangers.

‘Herkent u eenzaamheid in uw omgeving?
Zou u daar zelf iets mee doen wanneer u ziet dat iemand eenzaam is?
Heeft u een tip?’

Opvallend was dat ieder, van jong tot oud is begaan met het onderwerp, ieder wil er iets aan doen en heeft suggesties. Een aantal mensen gaf ook aan zelf eenzaam te zijn. Eenzaamheid is een onderwerp dat zeker benoemd kan worden.
En de vele tips? We noemen er hier een paar:

‘Mijn opa eet elke dag met ons mee, sinds mijn oma vorig jaar is overleden. Dat is leuk voor hem en ook voor ons!’

“Neem een hondje en ga wandelen!”

‘Wijs andere oudere mensen op de ouderensoos in de buurt!’

‘Spreek zelf eens mensen aan’

‘Wordt een maatje van iemand’

‘Er zou een platform tegen eenzaamheid moeten zijn’

De actie krijgt zeker een vervolg!

© Copyright 2016 Sociaal Wijkteams